Bilim Sağlık Teknoloji Spor Doğa Tarih Kültür Arkeoloji
 
 Bülten üyeliği
Ara:  
Tr-abc: ö ç ı İ ğ ş Ş ü
Tarih boyunca diasporalar
Bülbülü altın kafese koymuşlar...

Onlar, aynı tarihsel geçmişi, aynı dili, aynı dini ve aynı gelenekleri paylaşıyorlar. Çoğu zaman, bu insanları kendi topraklarının üstünde yaşamaktan alıkoyan dramatik bir olay söz konusu...

İster New York, ister Singapur isterse de Paris'in Belleville mahallesinde yaşasın, Çin diasporasının üyeleri kimliklerinden hiçbir şey yitirmiyorlar.
Diaspora, "dağılma" anlamına gelen Yunanca bir sözcük. Tevrat'taki anlamıyla da, sadece ve sadece Filistin toprakları dışında yaşayan Yahudiler'i tanımlayan bir terim... Ama, süreç içinde içeriği genişliyor ve bugün, çoğu zaman yanlış bir biçimde, sürgünde yaşayan tüm halklar ve onların dağılma hareketliliği için kullanılıyor. Ancak, tanımlamadaki karmaşa ne olursa olsun, her "diaspora"nın temelinde mutlaka bir felaket yatıyor. Tarihçiler halkların sürgün zorunluluğunu üç ana başlıkta topluyorlar. Birincisi, Filistinliler ve bir zamanlar Yahudiler'in durumu gibi, bir vatanlarının olmaması. İkincisi, geçici bir güçlük ya da baskı sonucu göç edilmesi. İç savaş sonrası ülkelerini terk eden Yunanlılar, Vietnamlılar, İrlandalılar ve Basklar bu kategoride yer alıyorlar. Üçüncü neden ise, anavatandaki ekonomik yetersizlik ya da yaşam modelinin doyurucu olmaması. Lübnan ve Hint diasporaları bu şekilde yorumlanıyor.

İbranice'de, Yahudiler'in Babil'den kovulmasıyla başlayan diaspora "galut" diye anılıyor.
Çok genel çizgileriyle bakıldığı zaman, tüm diasporaların ekonomik açıdan geri, önemli silahlı çatışmalara maruz kalmış ve göreceli olarak da hızlı bir nüfus artışına sahip yörelerden yola çıktığını görüyoruz. Kısacası, kimse zengin ve siyasal yapısı istikrarlı toprakları terk etmiyor. Ne var ki, sürgün her zaman diaspora anlamını taşımıyor. Kalabalık gruplar, bir ülkede önemli bir göçmen topluluğu oluşturabiliyorlar. Ama diaspora kimliğini her zaman kazanamıyorlar. Bu tanımlamaya girmeleri için, o insanların ortak bir dini, ortak bir dili ve kültürü olması gerekiyor.

İki asır boyunca Afrika'dan Amerika'ya taşınan milyonlarca siyahın bir diaspora oluşturamamasının nedeni farklı dil, din ve kültürlere sahip olması.
Ancak bunlar yetiyor mu? Tarihçilere göre, diasporanın oluşumunda bunların yanı sıra, acılı bir geçmişin varlığı; onun da ötesinde, bu acının ortak bir tarih haline dönüşmesi gerekiyor. Ve son olarak, diasporanın temel bir özelliği de, içinde yaşadığı öteki toplumla bütünleşmemesi... Yani, yabancı topraklarda o göçmen kitlesinin kendi geleneğini hassas bir biçimde sürdürmesi...

İşte bu nedenle, bugün sürgündeki bazı topluluklar için "diaspora" kimliği kullanılırken, diğerleri için "lobby" yakıştırması yeterli görülüyor.
Giriş yap
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye olmak için tıklayınız ↓

Giriş yap
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye olmak için tıklayınız ↓

BİLİM İNSANLARI
Atomik kuvvet mikroskobu Subscribers Only
HI-TECH
Esnek gelecek Subscribers Only
PRİZMA
Formula-1 tekniğine sahip keklikler
SORU-CEVAP
Çürüyen meyve neden kahverengiye dönüşür?
X DOSYALAR
Bütün dosyalar